KONTAKT

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT


ZAVOLAT Kudy k nám CHCI REZERVACI

MÁTE DOTAZ?


TOMÁŠ HRAZDIL - provozní

+420 608 863 373

vysilac@hotelpradedvysilac.cz

 PO-NE (8:00 - 18:00)

HOTEL PRADĚD – VYSÍLAČ
Malá Morávka ev. č. 38
Malá Morávka 79336


Fakturační adresa: 
Praděd Vysílač s.r.o. Skalička 198
IČ: 25380923 | DIČ: CZ25380923

FACEBOOK  

REZERVACE, UBYTOVÁNÍ, INFORMACE


IVAN KOLÁŘ
+420 776 001 492
rezervace@hotelpradedvysilac.cz

 PO-NE (8:00 - 18:00)

CHCI REZERVACI >
 

ZVÍŘATA DO RESTAURACE ANI DO UBYTOVACÍ ČÁSTI NEPOUŠTÍME

kudy k nám

Jak se k nám dostanete?

Příjezd na Praděd vždy směřujte na Parkoviště Hvězda, které se nachází mezi Malou Morávkou a Karlovou Studánkou. Parkoviště Hvězda je také zastávkou autobusů od Olomouce, Jeseníku, Rýmařova a Bruntálu. Nejbližší vlaková stanice je Vrbno pod Pradědem nebo Bruntál.

rychlý kontakt

Informace o přepravě a parkování denně na tel.:
IVAN KOLÁŘ | +420 776 001 492 | rezervace@hotelpradedvysilac.cz | PO-NE (8:00 - 18:00)

 

Potvrzením rezervace host souhlasí s ubytovacím řádem a přepravními podmínkami.


Ubytovací řád PDF Přepravní řád PDF Ceník PDF Rezervace

doprava

Přepravní – dopravní řád

 • Hotel a restaurace Praděd – vysílač zajišťuje pro své klienty parkování a dopravu.
 • Dopravu a parkování je nutno rezervovat již v objednávce a 2 – 3 dny před nástupem ubytování si domluvit se zaměstnanci hotelu čas příjezdu a dopravy.
 • Doprava a parkování se poskytuje za poplatek.
 • Dostupnost: Pro pěší – Záchytné parkoviště – parkoviště Hvězda – za poplatek, odtud denně od 7:00 do 17:00 jezdí kyvadlová doprava na Ovčárnu, (v opačném směru jezdí denně od 7:30 do 17:30) z Ovčárny na Praděd již nejezdí žádná doprava nutno jít pěšky nebo dopředu domluvit odvoz. (Odvoz z Ovčárny se zajišťuje pouze v zimních měsících)
 • Pro automobily – denně výjezd 00:00 – 24:00, sjezd 00:30 – 24:00 po celý rok, v letních měsících lze dle typu povolení vyjet až na Praděd, v zimních měsících pouze na Ovčárnu! (opravdu to nezkoušejte! V zimních měsících leží místy na vozovce až 2 m sněhu ujetého a upraveného sněžnou rolbou)
 • Doprava probíhá pouze v zimních měsících na trase Ovčárna – Praděd – Ovčárna v předem stanovených časech.
 • Přeprava je zajišťována prostřednictvím sněžného skútru se saněmi (max. kapacita 4 osoby a zavazadla) a sněžnou rolbou (max. kapacita 12 osob a zavazadla).
 • Minimální počet osob pro přepravu rolbou je 6 osob pro přepravu sněžným skútrem je minimální počet 2 osoby. Standardní časy přepravy při nástupu na ubytování jsou: 16:15, 18:15, jiné časy dle dohody. Rolba vždy čeká na všechny nahlášené hosty, kteří mají v daný čas přijet, proto pokud nestíháte výjezd volejte!
 • Standardní časy přepravy při ukončení ubytování jsou: 10:00, pokud není stanoveno jinak po domluvě se zaměstnanci hotelu. V jiných časech nemusí být přeprava poskytnuta, vlivem technických a organizačních důvodů
 • Cena za přepravu ubytované osoby je 150 Kč za cestu Ovčárna – Praděd nebo Praděd – Ovčárna
 • Dítě do 10 let včetně v doprovodu dospělé osoby je přepravováno zdarma.
 • Přepravovaná osoba je povinna dbát bezpečnostních pokynů, které před dopravou sdělí řidič vozidla, zejména držet se a sedět po celou dobu přepravy a umístit svá zavazadla tak aby neohrožovala ostatní přepravované osoby.
 • Za děti během přepravy odpovídá jejich doprovod.
 • Z bezpečnostních důvodů nelze zevnitř otevřít dveře rolby, ty obsluhuje řidič. Při vystupování a nastupování je nutné dbát zvýšené opatrnosti a bez výhrad plnit pokyny řidiče. Je přísně zakázáno nastupovat nebo nakládat zavazadla v nepřítomnosti řidiče.
 • Nástupní místo je standardně u parkoviště za Ovčárnou (u parkoviště kde parkujete své vozy), pokud není stanoveno jinak.
 • Cena za komerční přepravu neubytovaných osob po trase Ovčárna – Praděd, Praděd – Ovčárna je 200 Kč za osobu a jízdu. U větších skupin se cena stanovuje individuálně.
 • Pokud je přepravovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek a nebude skýtat záruku dodržování bezpečnosti při přepravě a nebude budit důvěru, může jí být přeprava odmítnuta.

Parkování

 • Parkování je umožněno na základě povolení k vjezdu a parkování, které je hostům zapůjčeno po dobu pobytu. Povolení je připraveno k vyzvednutí v den příjezdu na závoře na Hvězdě v čas stanovený ubytovacím řádem nebo v potvrzené rezervace. Povolení k výjezdu vydá obsluha závory na Hvězdě na základě nahlášení jména ubytovaného, spz vozidla  a názvu ubytovacího zařízení kde host bude ubytován.
 • Povolení musí být umístěno viditelně ve vozidle po celou dobu pobytu pod hrozbou sankce poskytovatele parkování.
 • Mezi Hvězdou a Ovčárnou funguje kyvadlový provoz řízený pracovníky SSMSK v pravidelných intervalech (v každou celou hodinu se vyjíždí a v každou půlhodinu se sjíždí)
 • Pokud není v potvrzení rezervace stanoveno jinak povelení k vjezdu je na závoře na Hvězdě připraveno ve 12:00 v den příjezdu, při ukončení pobytu je host povinen odevzdat povolení nejpozději v 15:45 v den odjezdu, pokud tak neučiní bude mu účtován poplatek ve výši 500 Kč.
 • Povolení k vjezdu se propůjčuje hostu pouze na délku pobytu, výdej a vrácení povolení je přesně evidován. Při ztrátě či zneužití povolení bude hostu naúčtována pokuta 3000 Kč
 • Při pohybu na trase Hvězda – Ovčárna – Praděd je nutno respektovat dopravní značení, pokynů obsluhy a dbát zvýšené opatrnosti. Nacházíme se v CHKO Jeseníky a NPR Praděd což jsou chráněná území s velkou prioritou a návštěvností proto je potřeba počítat se zvýšeným pohybem chodců na cestě.
 • Maximální povolená rychlost je 40 km/h po celé trase Hvězda – Praděd. V zimních měsících je nutno respektovat značku zimní výbava a určitě doplnit výbavu vozu o sněhové řetězy.
 • Parkuje se pouze na místech k tomu určených dle druhu a typu povolení, nelze parkovat jinde pod hrozbou finančního postihu ze strany Policie ČR, správce komunikace nebo Ochrany přírody. Během pobytu by měl host využívat vozidlo jen v nutných případech z důvodu ochrany přírody a ovzduší.
 • Požadavky na dopravu a parkování uvádějte přímo do objednávky a nejpozději 2 – 3 dny před pobytem se informujte na aktuální stav.
 • V zimních měsících se parkuje u Hotelu Ovčárna nebo na točně autobusů (dle pokynů obsluhy parkoviště), v letních měsících se parkuje přímo u vysílače na Pradědu.
 • Zimní období: Host po příjezdu na parkoviště Ovčárna pokračuje dále až k hotelu Ovčárna, zastaví před závorou a zazvoní na zvonek RECEPCE po nahlášení jména mu bude umožněn vjezd a parkování
 • Pokud není v rezervaci dohodnuto jinak host po zaparkování jde na recepci zaplatit poplatek a nahlásit SPZ vozidla.
 • Letní období: Host vyjede až k vysílači na Pradědu a zaparkuje dle pokynů zaměstnanců hotelu.
 • Při pohybu na trase Hvězda – Ovčárna – Praděd je nutno respektovat dopravní značení, pokynů obsluhy a dbát zvýšené opatrnosti. Nacházíme se v CHKO Jeseníky a NPR Praděd což jsou chráněná území s velkou prioritou a návštěvností proto je potřeba počítat se zvýšeným pohybem chodců na cestě.
 • Parkuje se pouze na místech k tomu určených dle druhu a typu povolení, nelze parkovat jinde bod hrozbou finančního postihu ze strany Policie ČR, správce komunikace nebo Ochrany přírody.
 • Hosté Hotelu Praděd – vysílač mohou parkovat pouze na Pradědu, nelze parkovat ani stát nikde jinde! Během pobytu by měl host využívat vozidlo jen v nutných případech z důvodu ochrany přírody a ovzduší.
 • Při ukončení pobytu je host povinen vrátit povolení k parkování v čase určeném v ubytovacím řadu nebo v potvrzení rezervace.
 • Informace o přepravě a parkování IVAN KOLÁŘ, +420 776 001 492, rezervace@hotelpradedvysilac.cz, PO-NE (8:00 - 18:00)
 • Potvrzením rezervace host souhlasí s ubytovacím řádem a přepravními podmínkami.

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ ONLINE PŘENOS PŘÍMO Z PRADĚDU


ONLINE WEBKAMERA