Obchodní podmínky


Kontaktní údaje prodávajícího :

 

Prodávající:
Praděd vysílač s.r.o.

Se sídlem Skalička 198, PSČ 753 52

Provozovna ubytovacího zařízení Hotel Praděd - Vysílač

IČO: 25380923 Dič: CZ 25380923

Kontaktní údaje:

www.hotelpradedvysilac.cz

Tel.: +420 608 863 373, +420 776 00 1492
Email: vysilac@hotelpradedvysilac.cz

rezervace@hotelpradedvysilac.cz

kontaktní osoby : Tomáš Hrazdil – jednatel, Ivan Kolář – rezervace, ubytování

Bankovní spojení:  č. ú 229596893/0600

Provozní doba : pondělí – neděle, 8:00 – 18:00

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou žádost kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů.

 

Informace o produktu služby a ceně

Prodávající poskytuje kupujícímu ubytovací služby podle objednávky kupujícího. Aktuální seznam pobytových a hodnotových poukazů ( služby ) prodávající uvádí v katalogu na stránkách www.hotelpradedvysilac.cz  

Ceny služby jsou určovány prodávajícím. Cena služby je závislá na vybraném balíčku, termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává kupující v objednávce. Cena služby uváděná prodávajícím je závazná v okamžiku objednání služby. Ceny služby jsou uváděny včetně všech daní ( např. DPH ) a poplatků.

Pokud si kupující vybere v objednávce konkrétní službu, kupující vyjádří svůj zájem o službu prodávajícího odesláním objednávkového formuláře. Prodávající ověří volnou kapacitu v zadaném termínu, a poté prodávající sdělí elektronickou poštou kupujícímu informace o dostupnosti a konkrétní ceně pro vybraný termín. Závazné objednání služby nastává v okamžiku písemného potvrzení objednávky ( zaslání ubytovacího či hodnotového poukazu ).

 

Platební podmínky

Platba za objednané služby se provádí vždy před nástupem na pobyt. Prodávající vyzve kupujícího k úhradě objednávky. Úhrada je možná přímo na stránkách www.hotelpradedvysilac.cz online  převodem, převodem nebo složením hotovosti na účet prodávajícího. Úhradu je možné provést i dalšími online prostředky pomocí platebního systému PayU ( kreditní a debetní karta, eKonto apod. ).

Kupující je oprávněn zrušit objednávku za následujících storno-podmínek

-        20 % z celkové ceny při zrušení objednávky kdykoliv po jejím potvrzení až do 40 dne před datem nástupu,

-        50 % z celkové ceny při zrušení objednávky kdykoliv po jejím potvrzení až do 35 až 20. dne před datem nástupu,

-        80 %  z celkové ceny při zrušení objednávky kdykoliv po jejím potvrzení až do 19 do 10. dne před datem nástupu,

-        100 % z celkové ceny při zrušení objednávky kdykoliv po jejím potvrzení od 9. dne před datem nástupu,

 

-         

Reklamace

Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých Prodávajícím se uskutečňuje přímo v ubytovacím zařízení u prodávajícího.

 

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění je prodávající. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny výše. Kupující bere na vědomí, že prodávající pro účely uzavření kupní smlouvy správce zpracovává a uchovává v souladu s nařízením EP a Rady EU 2016/679 ( GDPR ) jeho osobní údaje v následujícím rozsahu – jméno,

příjmení, adresa, email, telefonní číslo, platební údaje apod. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání služby, přičemž údaje budou poskytnuty v rozsahu – jméno, příjmení, adresa doručení, email, telefonní číslo, údaje o platební kartě.  Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy. Kupující bere na vědomí, že správce má dle zákona o účetnictví povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, které se týkají.

Kupující svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na rezervace@hotelpradedvysilac.cz.

V případě pochybností o zpracování osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem.

 

 

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, a je oprávněn se obrátit na Českou obchodní inspekci.

 

Ostatní

Smluvní strany berou na vědomí, že veškerá písemná korespondence si mohou vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

Změny obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

Ostatní neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem ( zákon č. 89/2012 Sb .), zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1. 5. 2020